Cubetos flexibles en PVC

Cubeto flexible de 1x1m
Descargar ficha técnica Cubeto flexible

Cubeto flexible de 1x2 m
Descargar ficha técnica Cubeto flexible

Cubeto flexible de 2x3,5 m
Descargar ficha técnica Cubeto flexible

Cubeto flexible de 2,5x6 m
Descargar ficha técnica Cubeto flexible

Cubeto flexible de 3,5x4,5 m
Descargar ficha técnica Cubeto flexible